UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, podróżnych

  • Ubezpieczenie polecane wszystkim podróżującym, zarówno samotnie, jak i z rodziną. Oferujemy bezpieczne ubezpieczenie, które zapewni pomoc podczas podróży nie tylko turystycznej, ale również zarobkowej, a także podczas podróży w celach rekreacyjnych, np. jazda na nartach.

Ubezpieczenie na życie

  • Naszą specjalnością jest grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników firm – oferujemy ubezpieczenie zapewniające wysokie świadczenia w przypadku zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu, trwały uszczerbek przy stosunkowo niskiej składce miesięcznej.
  • Oprócz grupowych ubezpieczeń proponujemy również atrakcyjne ubezpieczenia indywidualne!