UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczenie domów i mieszkań

  • Ubezpieczenie chroniące Twój majątek od zdarzeń losowych takich jak ogień, huragan, przepięcia, kradzież z włamaniem, wandalizm oraz wiele, wiele innych! Dla wymagających możliwe jest ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – przy niewysokiej składce!

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i zawodowym

  • Ubezpieczenie chroni przed roszczeniami osób trzecich w związku z wyrządzeniem im szkody rzeczowej lub osobowej. Przykładem takich szkód są: upadek osoby trzeciej na nieodśnieżonym chodniku, potrącenie osoby trzeciej podczas jazdy rowerem lub zalanie sąsiada

Ubezpieczenia rolne

  • Oferujemy szeroki wachlarz ubezpieczeń dedykowanych dla osób prowadzących gospodarstwo rolne. Najważniejszym z nich jest obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego a także odpowiedzialności cywilnej rolnika. Oprócz tego proponujemy dobrowolne ubezpieczenie stałych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomości domowych od zdarzeń losowych, ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego, upraw a także zwierząt hodowlanych od zdarzeń losowych i chorób zakaźnych.

Ubezpieczenia finansowe

  • Specjalistyczne, branżowe ubezpieczenia dla firm startujących w przetargach i podpisujących różne kontrakty, m.in. gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenie wierzytelności handlowych.