Odszkodowania

 

Odszkodowania Białystok

W zakresie usług naszej firmy oferujemy kompleksową pomoc osobom poszkodowanym we wszelkiego rodzaju wypadkach i zdarzeniach takich jak:

 • wypadki komunikacyjne;
 • wypadki przy pracy;
 • wypadki w gospodarstwie rolnym;
 • wyrządzenie szkody w związku z prowadzoną działalnością;
 • wyrządzenie szkody w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego;
 • inne zdarzenia losowe.

Jeżeli wskutek wypadku czy innych zdarzeń losowych odniosłeś obrażenia ciała lub śmierć poniosły osoby Ci bliskie masz prawo dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia od sprawców zdarzenia lub ich Ubezpieczycieli.

Jeżeli uważasz, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyznało Ci zbyt niską kwotę odszkodowania / zadośćuczynienia pomożemy Ci uzyskać większą kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia po wcześniejszym przeanalizowaniu akt sprawy.

 

 

House on fire
Pamiętaj jeżeli ucierpiałeś w wypadku lub dotknęło Cię inne zdarzenie losowe to masz prawo domagać się:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę za równo za cierpienia fizyczne jak i psychiczne;
 • zwrotu wszelkich poniesionych kosztów rehabilitacji i leczenia;
 • zwrotu utraconych zarobków;
 • zwrotu poniesionych kosztów dojazdów związanych z leczeniem;
 • stosownej renty gdy Twoje potrzeby ulegną zwiększeniu;
 • zwrot kosztów wynikających z przekwalifikowania się lub zdobycia uprawnień do nowego zawodu;
 • odszkodowania za zniszczone wskutek zdarzenia mienia;
 • innych świadczeń należnych i przysługujących w konkretnej sytuacji życiowej.

KRAKSA to również opracowywanie profesjonalnych:

 • opinii technicznych,
 • opinii wypadkowych,
 • wycen dotyczących rozmiaru szkód,
 • wycen wartości pojazdów,
 • kosztorysów napraw pojazdów według systemu Audatex i Eurotax, DAT.
 • analiz na temat szkód całkowitych w pojazdach samochodowych.

car accident